Managementul integrat al patrimoniului arheologic

harta arheologică și proceduri administrative de cercetare și protejare a patrimoniului
(UAT-uri: Galați, Constanța și Covasna)

Legislație